ΝΕΩΡΙΟΝ & ΟΣΤΡΙΑ - ΡΟΔΟΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο.Ε.