Ελαστικά και Ζάντες

1
Νέα Τρίγλια, Χαλκιδική
Τηλέφωνο
2373051631
3
Επ. Δρόμος Θεσσαλονίκης - Ιερισσού, Ιερισσός
Τηλέφωνο
2377022500