Καθαρισμός και Φύλαξη Χαλιών Μοκετών και Ταπήτων

1
Βι. Πε Λάκκωμα, Λάκωμμα Χαλκιδικής
Τηλέφωνο
2399051204 , 2399051153, 2310900839