Λιπαντικά

3
Περιφερειακή Οδός Νέων Μουδανιών - Κασσάνδρας, Νέα Μουδανιά
Τηλέφωνο
2373024960